Ca l’Agustí

Els Planas

El nom de Ca l’Agustí de Sant Mateu de Bages prové d’Agustí Planas i Bardès (1888-1976).

Un seu avi, Miquel Planas i Soldevila «El Trempat» (1813-1881) era fadrí del mas de les Planes de Sant Mateu, on hi ha l’orígen de la nissaga i el cognom. Desprès de casat va establir-se a Cal Trempat i posteriorment, com a masover, a Cal Guardiola on va nèixer el seu fill Felip i el seu nét Agustí.

L’Agustí va fer de mosso a les Planes i desprès, de masover. En aquest mas, la casa dels masovers, annexa a la principal, fou coneguda durant força temps com Ca l’Agustí. Aquí hi va viure amb la seva esposa Ramona Serra

i hi van nèixer els seus fills i alguns néts. A mitjans dels anys cinquanta, juntament amb el seu hereu Francisco, casat amb Carmeta Junyent, deixarien la masoveria per establir-se  a Cal Jepet de la Casa Nova. Aquest va ésser la nova «Ca l’Agustí» fins als anys 90 quan la família va bastir una casa de nova planta.

Hi ha constància documental de la nissaga Planas a Sant Mateu d’ençà del 1501. El primer hauria sigut Sebastià Planas, amo del Castell de Sant Mateu i de les cases del seu terme (Corts, Cardó, Conill i Vila). Probablement provenia de Santa Eugènia de Relat (Bages).

L’any 1953, un fill fadrí de l’Agusti, en Ton Planas, va casar-se amb la pubilla de Cal Vermell.

[email_link] [print_link]