Interactive tree of Agnès Torreblanca

Joan Torreblanca Oms 1692
Magdalena Font de la Serra
Valentí Torreblanca Oms
Caterina Torreblanca Oms
Joan Vilatorrada
Eulàlia Oms Servitja
Valentí Torreblanca 1630
Joan Oms Servitja
Valentina
Joan Oms Puigdellívol
Jerònima Servitja
Esperança Montcunill 1585
Miquel Oms Puigdellívol
Gaspar Oms Puigdellívol
Francesc Oms Puigdellívol
Benet Oms Puigdellívol
Beneta Puigdellívol Torreblanca
Joan Oms 1581
Margarida Puigdellívol Torreblanca
Francesc Puigdellívol Torreblanca
Agnès Torreblanca
Miquel Puigdellívol 1565
Joan Torreblanca Comallonga 1566
Elisabet
Melcior Torreblanca Torreguitzana 1533
Joana Comallonga
Antoni de Torreblanca ça Pobla 1503
Francina de Torreguitzana
Tomàs de Torreblanca 1453
Margarida ça Pobla Mulnell 1453