Interactive tree of Caterina Prat Pla

Caterina Torreblanca
Miquel Torra
Joan Torreblanca Oms 1692
Magdalena Font de la Serra
Valentí Torreblanca Oms
Caterina Torreblanca Oms
Joan Vilatorrada
Valentí Torreblanca 1630
Eulàlia Oms Servitja
Joan Torreblanca
Jerònima Mussons 1638
Agnès Gatuelles
Melcior Torreblanca 1612
Jerònima
Maria Anna 1635
Antònia Torreblanca
Pere Blanquer 1576
Joan Sagristà
Joana Torreblanca 1610
Magí Planes
Margarida Torreblanca
Maurici Molins
Francesca Torreblanca 1553
Gaspar Torreblanca Prat 15381579
Joana
Melcior Torreblanca Prat 1544
Antiga Blanquer
Joana Torreblanca Prat
Vicenç Torra
Caterina Prat Pla 1557
Melcior Torreblanca Comallonga 1575
Pere Prat 1538
Eulàlia Pla
Melcior Torreblanca Torreguitzana 1533
Joana Comallonga
Antoni de Torreblanca ça Pobla 1503
Francina de Torreguitzana
Tomàs de Torreblanca 1453
Margarida ça Pobla Mulnell 1453
Martí ça Pobla 1423
Ròmia Mulnell 1423