Joan Planas Canals 1813
Antònia Soldevila Palà 1813
Private
Private
Francesc Planas Sitjàs
Magdalena Canals
Pere Màrtir Planas Serra 1779
Francesca Sitjàs Camprubí 1771
Magdalena Jordana 1779
Margarida Serra 1758
Pere Planas
Josep Planas 1722
Francisca
Caterina 1721
Josep Planas Bonsfills
Pere Planes 1574
Caterina Bonsfills 1634