Esperança

Name
Esperança //
Given names
Esperança
Marriage
Burial of a daughter
Note: "Feu testament en ?? el 1? de març de 1700”
Last change
August 1, 201611:17:32
Author of last change: toniplanas
Note

Al llibre “Camps, les cases i la història”, d’Ernest Molins (pàg. 244 i 245) en referència a la Casa Nova s’hi consignen uns capítols matrimonials de data 17/02/1622 entre Francesc Becardit i Esperança filla de Jaume Sala de Sant Ponç. El mas Becardit de Llomars és de Castelltallat, però parròquia de Camps (al s. XIV Camps pertanyia al terme del castell de Castelltallat, però posteriorment la propietat va quedar repartida entre els dos termes). És ben possible que aquests siguin els pares d’Esperança “Soldevila”. A banda de que cronològicament sigui factible, l’autor esmenta que Josep, fill i hereu de la parella fa alguns negocis acompanyat d’Isidre Soldevila de Castelltallat amb qui li sembla que estava emparentat. Si la nostra hipòtesi és certa el Josep i l’Isidre eren cunyats dons aquest darrer estava casat amb l’Esperança “Soldevila” Becardit. Tanmateix l’autor no parla d’aquesta filla i si d’una altra anomenada Francesca. Tot i que els indicis semblen clars, ho deixem pendent a l’espera d’alguna dada que ens permeti confirmar-ho. L’arbre familiar s’allargaria per dues branques més a banda del Becardit de Llomars: la Sala de Sant Ponç i uns Fontanet de Sant Mateu d’on era filla una àvia del Salvador.