Valentí Torreblanca + Eulàlia Oms Servitja

Facts and events

Marriage contract
Note: El germà de la núvia Joan (l'hereu del Mas Oms) va fer donació de 240 lliures de dot.
Marriage
Event
Embargament
1632
Note: Mort en Valentí la família va passar per dificultats econòmiques. A petició de Jacint Jaumeandreu que reclamava el pagament de 15 quarteres de blat, Joan Serra, Batlle de Fals, va dictar "empara" (embargament) de les garbes de tots els sembrats. Aquesta mesura consistia en què l'afectat no podia transportar cap garba a l'era de casa seva, fins que els creditors no s'haguessin servit pel valor del deute.
Last change
December 21, 201016:58:12
Author of last change: toniplanas