Joan Solà + … …

Facts and events

Family residence
Note: El testament es fet “n domo del Sola”. Jaume deuria ésser un fadrí de la casa dons nomena hereu al n…

El testament es fet “n domo del Sola”. Jaume deuria ésser un fadrí de la casa dons nomena hereu al nebot Joan, d'altra banda hereu del seu germà Joan.

Number of children
4

Last change October 23, 200814:42:18