Trobada 2007

Fals (Bages) 21 d’octubre

Els Vilà de Sant Joan de Vilatorrada, descendents de Cal Canonge de Fals i famílies respectives. Als peus del mas de on prové el cognom.